Miks Mitrēvics & Kristīne Kursiša

Miks Mitrēvics (s 1980) loob installatsioone, milles kombineerib igapäevaesemeid looduse andide ja nähtustega (näiteks taimed, oksad, vesi, valgus, peegeldused jne). Tema lühiajaliste installatsioonide inspiratsiooniallikad või põhikomponendid on päeviku sissekanded ja isiklikud kogemused. Olulist rolli mängivad banaalsus ja juhuse tahe, mitte üksnes kunstniku loomeprotsessis, vaid ka vaataja kogemustes. Alates 2003. aastast on Miks Mitrēvics vahelduva eduga koostööd teinud Kristīne Kursišaga. Tundub, et need kaks inimest mõistavad teineteist sõnadeta näiteks sellistes tahkudes nagu inimsuhted, kontroll ja kord ning mõju inimeste omavahelistele suhetele ja igapäevasele ümbruskonnale.